Tarptautinė taikos diena

2023-09-21

Saulėtą rugsėjo 21 d. rytą Baisogalos mokyklos-darželio grupes užliejo baltos spalvos gerumo banga- vaikai minėjo tarptautinę Taikos dieną. Grupėse aidėjo diskusijos apie taikos prasmę, erdvės pildėsi kūrybiniais darbais – baltais balandžiais. Susirinkę ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai bei mokytojos sveikino vieni kitus ir linkėjo santarvės ir ramybės, linksmai šoko ir dainavo.

Plačiau

2023-09-05

Plačiau

Rugsėjo 1-oji -Mokslo ir Žinių diena

2023-09-03

Vasarėlė, kaip ir dera, užleido vietą auksiniam rudeniui, o jis kasmet prasideda ypatinga švente –  Mokslo ir Žinių diena.

Baisogalos mokyklos-darželio bendruomenė šventę pradėjo „Mokslo burbulų šalyje“. Išdaigininkas Buratinas, pavirtęs burbulu, linksmino šventės dalyvius bei krėtė linksmas išdaigas. Į  mokyklos-darželio kiemą susirinkusius mokinius, jų tėvelius, mokytojus sveikino ir pažinimo keliu eiti bei bendradarbiauti kvietė mokyklos direktorė Aušra Krugelienė, Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos narys ir nuolatinis mokyklos rėmėjas Aurimas Gaidžiūnas,  Baisogalos seniūnė Renata Masiulienė, Baisogalos bendruomenės pirmininkas Kazimieras Danilevičius, Baisogalos parapijos klebonas Arūnas Urbelis, VšĮ „Saugi pradžia“ atstovė Ilona Jankuvienė.

Plačiau

Mokymai pedagogams

2023-08-29

Naujus mokslo metus Baisogalos mokyklos-darželio  pedagogai pradėjo tobulindami žinias VšĮ „Savarankiški vaikai“ organizuotuose mokymuose  – „Vaikų su autizmu pažinimas ir pagalba integruojantis į bendrojo ugdymo mokyklas“.

Plačiau

Tęstiniai PECS mokymai

2023-08-21

Baisogalos mokyklos – darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojos – E. Tautkuvienė, R. Briedelienė ir G. Tamulionienė rugpjūčio 17-18 dienomis dalyvavo nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ organizuojamuose tęstiniuose mokymuose, kaip dirbti su PECS (level 2) ugdymo metodika (angl. The Picture Exchange Communication System).

Plačiau

„Svečiuose pas kaimynus“

2023-06-20

Birželio 9–16 dienomis Baisogalos mokykloje-darželyje buvo vykdoma vaikų socializacijos ir poilsio programa “Svečiuose pas kaimynus”.

Šių metų stovyklos tikslas – stovyklautojus supažindinti su Grinkiškio, Šeduvos bei Pakiršinio miesteliais, jų mokyklomis ir užmegzti naujas draugystes su kaimyninių stovyklų mokiniais.

Plačiau

Nordplus projekto partnerių susitikimas

2023-06-12

Birželio 8 – 9 dienomis Baisogalos mokykloje-darželyje vyko paskutinis Nordplus projekto  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio ir mokymosi sutrikimų,  gairių įtraukiajam ugdymui užtikrinti  rengimas“ partnerių susitikimas.

Plačiau

Gražiausi žodžiai tėčiui

2023-06-09

Norėdami išgirsti, spauskite čia

Baisogalos mokykloje-darželyje nuo gegužės 14 d. iki birželio 4d. vyko tęstinė virtuali tarptautinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda „Gražiausi žodžiai Tėčiui“.  Parodos tikslas – ugdyti skirtingų gebėjimų vaikų kūrybiškumą, puoselėti meilę artimui, dalyvaujant kūrybinėje veikloje. Laisvai pasirinktomis priemonėmis dekoruoti marškinėlius tėčiui ant jų užrašant pasirinktus būdvardžius: ŠAUNUS, STIPRUS, GRAŽUS…

Plačiau

Mokslo metų baigimo diena

2023-06-08

Rodos neseniai skambėjo rugsėjo varpelis, kviesdamas visus į klases… Kaip greit prabėgo dar vieneri mokslo metai – paskutiniai mokslo metai ketvirtokams mūsų mokykloje. Daug visko išmokta, patirta, pamatyta, išgyventa per šiuos mokslo metus. 

Plačiau

Brokoliukas ir Braškytė vaikų draugai

2023-06-06

Birželio 6dieną  Baisogalos mokyklos-darželio ugdytiniai sulaukė netikėtų svečių. Atvyko įspūdingi personažai ,,Brokoliukas ir Braškytė“.  Jie vaikams  vedė  inovatyvią edukacinę pamokėlę. Visi kartu prisiminė vaisių ir daržovių naudą sveikatai, kartojo  mandagaus elgesio prie stalo taisykles.  ,,Brokoliukas ir Braškytė“ visus vaikus pakvietė į smagią rytinę mankštą.

Plačiau